GenSoft MoneyWorks е софтуер, който ви предоставя възможност да използвате ERP профил и да организирате и управлявате голям продуктов каталог за вашия онлайн бизнес. CloudCart изгради за вас възможността бързо и лесно да синхронизирате продуктовия каталог в онлайн магазина си с GenSoft.

Инсталиране на приложението

За да активирате приложението е необходимо да имате инсталиранa последнията версия на пакета MoneyWorks за Windows. Ако искате да импортирате и синхронизирате продуктите от складовата програма GenSoft в онлайн магазина си, влезте в контролния панел и от секция Приложения инсталирайте GenSoft.
С GenSoft приложението ще можете да:

* импортирате продукти от GenSoft в онлайн магазина си
* синхронизирате цена и количество на продукти от GenSoft в онлайн магазина си
* синхронизирате количество на продукти, след поръчки от магазина, към GenSoft

Настройки на приложението

След като инсталирате приложението, ще видите настройки, в които първо е необходимо да въведете Линк за импортиранеСлужител и Парола за достъп, предоставени от GenSoft, като после задължително изберете от падащото меню Сравнявай по по кой атрибут да се извършва автоматичното сравнение на продуктите ви в GenSoft и тези в магазина ви.
Ако в системата на GenSoft имате продукти с една основна и една намалена цена, е необходимо да създадете Фиксирана отстъпка в контролния панел на магазина си, за да може продуктите с отстъпка в GenSoft да се импортират успешно с основната и намалена своя цена в магазина ви. Намалени продукти от GenSoft могат да се импортират с двете си цени в магазина ви, само ако вече имате създадена фиксирана отстъпка в магазина ви.
Ако имате създадена фиксирана отстъпка в магазина ви, ще можете да я изберете от падащото меню в настройките на приложението, а ако все още нямате такава, използвайте бутона за създаване.


Вижте как да създадете фиксирана отстъпка тук.


При създаване на фиксирана отстъпка за целите на импортиране на намалени продукти от GenSoft, е необходимо само да въведете име на фиксираната отстъпка, а продуктите в нея автоматично ще бъдат импортирани.

При импортиране на продуктите от GenSoft към магазина, за да няма дублирани такива, те ще бъдат сравнявани по начина, по който изберете. След като сте въвели основните настройки в приложението, можете да активирате приложението с натискане на бутона срещу опцията Активирай приложението и да продължите с последващите настройки.
Срещу всеки от гореоградените редове, отбележете дали искате описаното да се изпълнява за продуктите, които се импортират и синхронизират от GenSoft към онлайн магазина ви

*Маркирай импортираните продукти като активни – тази опция ще импортира продуктите от GenSoft в магазина ви като публикувани и те веднага ще бъдат видими за вашите клиенти

* Маркирай импортираните продукти като препоръчани – тази опция ще придаде лейбъл “препоръчан“ на всеки от продуктите, които ще се импортират от GenSoft в магазина

* Маркирай импортираните продукти като нови – тази опция ще придаде лейбъл “нов“ на всеки от продуктите, които ще се импортират от GenSoft в магазина

* Всички импортирани продукти съдържат информация за тегло – задължително отбележете тази опция, ако дори само някои от продуктите в GenSoft имат въведено тегло

* Да се проследява количеството на импортираните продукти – включете опцията, ако искате продуктите, импортирани от GenSoft да имат активирана опцията магазинът ви да следи и променя тяхното количество след продажба

* Продължи продажбата, дори количеството на импортираните продукти да е 0

След запазване на настройките в приложението, задачата за импортиране на продуктите от GenSoft към магазина ви ще започне да се изпълнява успешно веднага след валидация на настройките. Синхронизацията от GenSoft към магазина ви ще се изпълнява средно по веднъж на ден. Когато в онлайн магазина ви има поръчка, системата автоматично ще изпрати тази информация на GenSoft, където те ще я обработят и ще променят количеството на поръчаните продукти.