В зависимост от бизнеса ви, е възможно да имате голямо разнообразие от продукти с различно количество. За да управлявате бързо и лесно продуктите си, CloudCart ви предоставя секция Статуси на продукти, чрез която можете да създавате различни статуси на продуктите, да скривате или показвате бутон за купуване спрямо количеството на продуктите.


За да настроите Статусите, влезте в контролния си панел > Продукти > Статуси на продукти

Статуси по подразбиране

На всеки онлайн магазин има два статуса които са предефинирани и използвани за вашите продукти:


1. Статус Не е наличен - този статус има зададено действие да скрие бутона 'Купи', ако количеството на продукта е по-малко от 1.

Можете да редактирате статуса, кликайки върху текста Не е наличен. Ще видите следното меню:
Статуса се визуализира по следният начин на сайтът ви:
2. Статус В наличност - този статус има зададено действие да покаже бутона 'Купи', ако количеството на продукта е повече от 0.
Статуса се визуализира по следният начин на сайтът ви:

Добавяне на нов статус

1. Чрез тази опция можете да изберете нов статус, който да добавите на продуктите си. Там можете да въведете каквото искате наименование, което клиентите ви да виждат при определените условия.
  • В полето Наименование на статуса запишете името на статуса. Той ще се визуализира в детайлната страница на продуктите, които го притежават. Ако действието на този статус е ‘Покажи статуса като запитване’, името, което напишете тук ще бъде името на бутона, който ще показва формата за запитване към продукта.

  • От полето Действия изберете как ще функционира статуса, който създавате:– Покажи бутона ‘Купи’ – това действие ще визуализира бутон Купи на продуктите с този статус.– Скрий бутона ‘Купи’ – това действие няма да показва бутона за купуване и продуктите, които ще приемат този статус няма да могат да бъдат добавяни в количка, а само разглеждани, с визуализиран в детайлната им страница статус– Покажи статуса като запитване – това действие ще добави бутон за запитване в продукта. Бутонът ще отваря прозорец, в който клиентите могат да оставят имейла и имената си и да изпратят автоматично попълнено запитване за продукта. Ще получите автоматичен имейл със запитването в имейла, който използвате за магазина си

  • В полето Ако количеството е - от падащото меню трябва да изберете условието, при което този статус да се приема от продуктите. Изберете точно количество, повече или по-малко от конкретно количество на продукти. Всички продукти с това условие за количеството, ще приемат статуса, който създавате.

    След като създадете статус за продуктите, всички продукти, които отговарят на условието за количество в този статус, автоматично ще приемат действията и името на статуса. В случай, че продуктите ви налагат повече от един статус при едно и също условие за наличност, можете да създадете необходимите статуси и да зададете ръчно и конкретно за всеки продукт какъв статус да приема, когато е в наличност и какъв статус да приема, когато е без наличност.


2. Покажи статуса като запитване - този статус се визуализира в лилаво и позволява да отправите известие към клиентите си при желаните от вас условия.

Пример:
В моят магазин, съм задал статус "Очаквайте скоро!" на продукти които са без проследяване на количеството.

Ръчно назначаване на статуси

1.  За да зададете нови или конкретни статуси за продукти трябва, преди всичко, да включите опцията ‘Проследяване на количеството’ за всеки от продуктите си и да заложите конкретен брой за всеки от тях.


Когато сте включили проследяване на количеството, но не сте задали конкретен статус в детайлите на продукта за наличност и конкретен статус на продукта без наличност:

Тогава всички продукти без зададени конкретни статуси ще приемат условията на наличните в секция ‘Статуси на продукти’ статуси.


2.  При създаване на продукт, той няма зададени статуси. Можете ръчно да му зададете създадените статуси или тези по подразбиране, и само тогава продукта ще се визуализира с конкретно зададеният статус:
3. Свързване на статуси по подразбиране

Тази опция позволява да зададете статус на всички продукти които нямат зададен статус.


След като натиснете бутона за Свързване на статуси, ще се визуализира това меню:


От тази опция си избирате кои статуси да се визуализират за налични и неналични продукти. Препоръчително е да сложите стандартните статуси които съответстват на текстовите полета.